اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2016-10-18

عنوان : ( تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های بافتی و رئولوژیکی بستنی بدون چربی )

نویسندگان: پریسا پورثانی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز (0، 5/0 و 1 درصد) و کنسانتره پروتئین آب پنیر در سطوح مختلف (0، 5/2 و 5 درصد) بر ویژگی‌های رئولوژیکی بافتی بستنی بدون چربی در مقایسه با نمونه شاهد پرچرب (10درصد) بود. همه نمونه‌ها رفتار غیر نیوتونی شل‌شونده با برش نشان دادند. داده‌های رفتار جریان با مدل‌های قانون توان و کسون به خوبی برازش داده شدند. با افزودن پروتئین آب پنیر و افزایش غلظت آن، مقدار ویسکوزیته ظاهری، ضریب قوام، تنش تسلیم، ویسکوزیته پلاستیک، ویژگی‌های بافتی (سختی، چسبندگی، پیوستگی و مدول ظاهری الاستیسیته)، شاخص رفتار جریان افزایش یافت، تغییرات خصوصیات حسی در اکثر موارد معنی‌دار بود (05/0P<). با افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز و افزایش غلظت آن، مقدار ویسکوزیته ظاهری، ضریب قوام، ویسکوزیته پلاستیک، چسبندگی، پیوستگی افزایش، اما تنش تسلیم، سختی و مدول ظاهری الاستیسیته نمونه‌ها روند کاهشی از خود نشان داد. استفاده از آنزیم و پروتئین در نقش جایگزین چربی در بستنی بدون چربی، برخی خصوصیات نمونه‌های بدون چربی را به بستنی پرچرب نزدیک کرد. در برخی از خصوصیات نمونه‌های حاوی مخلوط آنزیم ترانس گلوتامیناز و پروتئین آب پنیر مانند ضریب قوام و ویسکوزیته ظاهری، اثرات هم‌افزایی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آنزیم ترانس گلوتامیناز, بستنی بدون چربی, ویژگی‌های بافتی, ویژگی‌های رئولوژیکی, کنسانتره پروتئین آب پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060758,
author = {پورثانی, پریسا and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های بافتی و رئولوژیکی بستنی بدون چربی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنزیم ترانس گلوتامیناز، بستنی بدون چربی، ویژگی‌های بافتی، ویژگی‌های رئولوژیکی، کنسانتره پروتئین آب پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های بافتی و رئولوژیکی بستنی بدون چربی
%A پورثانی, پریسا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
%D 2016

[Download]