پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (283-296)

عنوان : ( بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر )

نویسندگان: فاطمه پورحاجی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , مصطفی مظاهری طهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشیدنی‏های میوه‏ای بخشی از رژیم غذایی انسان را در بسیاری از مناطق جهان تشکیل می‏دهند. در این میان شیر موز طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است. استفاده از تکنولوژی‏های نوین نظیر استفاده از روش کف‏پوشی و خشک کردن با مایکرویو برای کاهش میزان صدمات خشک کردن استفاده می‌شود. از این رو در پژوهش حاضر، شرایط بهینه‏یابی تولید کف شیر موز به روش رویه سطح پاسخ بر مبنای سه متغیر سرعت گاز نیتروژن (2 ‏-2/0 ‏لیتر بر دقیقه)، میزان صمغ گزانتان (25/0 -15/0 درصد) و نسبت شیر به موز (1-6 و 1-3) بررسی گردید. همچنین تأثیر سه ولتاژ متفاوت دستگاه مایکرویو (360، 660 و 900 ولت) و دو ضخامت 3 و 5 میلی‏متر بر روی نمونه بهینه ارزیابی شد. براساس نتایج مشخص گردید نمونه تحت تأثیر گاز نیتروژن با سرعت 2/0 لیتر بر دقیقه، 22/0 درصد صمغ گزانتان و 3 درصد موز دارای کمترین دانسیته و بیشترین پایداری بود. از این رو تیمار فوق به عنوان نمونه بهینه انتخاب گردید و با انرژی مایکروویو خشک شد. نتایج این بخش به وضوح نشان داد نمونه خشک شده با ضخامت 3 میلی‏متر تحت ولتاژ 900 ولت دارای بالاترین میزان روشنایی L* و بالاترین دمای گذار شیشه‏ای و کمترین میزان رطوبت بود.

کلمات کلیدی

, بهینه‏سازی, کف شیرموز, دمای گذار شیشه‏ای, روش سطح پاسخ, صمغ گزانتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065190,
author = {پورحاجی, فاطمه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {14},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {283--296},
numpages = {13},
keywords = {بهینه‏سازی، کف شیرموز، دمای گذار شیشه‏ای، روش سطح پاسخ، صمغ گزانتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر
%A پورحاجی, فاطمه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2018

[Download]