کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-03-05

عنوان : ( بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه:مشتریان بانک ملی نیشابور). )

نویسندگان: مهرنوش نوروزی راد , مجتبی پورسلیمی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزایای برخورداری از مشتریان وفادار، محققان را بر آن داشته است که به بررسی عوامل اثرگذار و بهبود دهنده رابطه این عوامل و وفاداری بپردازند. در این تحقیق به بررسی تاثیر رضایت بر وفاداری و نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بر این رابطه پرداخته شده است. در این تحقیق نمونه‌ای 386 نفری از مشتریان بانک ملی در شهرستان نیشابور مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی- تحلیلی می‌باشد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل‌های معادلات ساختاری و با نرم‌افزار آموس انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که رضایت مشتری بر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری اثر مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه میان رضایت و وفاداری تایید شد.

کلمات کلیدی

رضایت مشتری؛ کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری؛ اعتماد مشتری؛ تعهد مشتری؛ وفاداری مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065281,
author = {نوروزی راد, مهرنوش and پورسلیمی, مجتبی and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه:مشتریان بانک ملی نیشابور).},
booktitle = {کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {رضایت مشتری؛ کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری؛ اعتماد مشتری؛ تعهد مشتری؛ وفاداری مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه:مشتریان بانک ملی نیشابور).
%A نوروزی راد, مهرنوش
%A پورسلیمی, مجتبی
%A خوراکیان, علیرضا
%J کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]