هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-07-05

عنوان : ( تاثیر غلظت های مختلف نمک تتراسدیم پیروفسفات بر ویژگی های فیزیکی ژل کازیین آنزیمی حاوی آب پنیر فرآیند شده با امواج فراصوت و انجماد سریع )

نویسندگان: سارا رنجبر , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتیین ها از مهم ترین ترکیب های شیر محسوب می شوند و نقش مهمی در تولید فرآورده های شیری ایفا می کنند .کازیین عمده ترین پروتیین شیر می باشد، پایداری این ترکیب به فاکتورها و شرایط مختلفی از جمله دما، pH ،قدرت یونی، فعالیت آبی، افزودن نمک های امولسیون کننده و ... وابسته است که تحت تاثیر این فاکتورها، خصوصیات کاربردی شیر تغییر می نماید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که انجماد با نیتروژن مایع و امواج فراصوت با دامنه 100% حاوی 0.25%نمک تتراسدیم پیروفسفات سبب کاهش معنی دار اندازه ذرات ژل کازیین حاوی آب پنیر می شود.

کلمات کلیدی

, ژل آنزیمی, ظرفیت نگهداری آب, تتراسدیم پیروفسفات, امواج فراصوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066556,
author = {سارا رنجبر and مرتضوی, سید علی},
title = {تاثیر غلظت های مختلف نمک تتراسدیم پیروفسفات بر ویژگی های فیزیکی ژل کازیین آنزیمی حاوی آب پنیر فرآیند شده با امواج فراصوت و انجماد سریع},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژل آنزیمی، ظرفیت نگهداری آب، تتراسدیم پیروفسفات، امواج فراصوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر غلظت های مختلف نمک تتراسدیم پیروفسفات بر ویژگی های فیزیکی ژل کازیین آنزیمی حاوی آب پنیر فرآیند شده با امواج فراصوت و انجماد سریع
%A سارا رنجبر
%A مرتضوی, سید علی
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]