پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2018-10) , صفحات (657-670)

عنوان : ( اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم )

نویسندگان: سمیرا عباس پورمنجزی , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، استفاده از اسانس صمغ بنه به‌عنوان نگهدارند‌ه‌ای طبیعی در فرمولاسیون فیلم زیست تخریب‌پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر علیه کپک پنی سیلیوم اکسپانسوم ارزیابی شد. اسانس صمغ بنه استخراج شد. سپس اثر ضدمیکروبی با اندازه‌گیری حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی Minimum Inhibitory Concentration در برابر پنی سیلیوم اکسپانسوم در غلظت‌های صفر، ۱۰۰۰،۵۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰،۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی‌پی‌ام، و حداقل غلظت قارچ‌کشی Minimum fungicidal Concentration نیز بررسی شد. تمام غلظت‌ها، اثر ضدکپکی معناداری از خود نشان داد

کلمات کلیدی

, اسانس بنه, پروتئین آب پنیر, اثر ضدمیکروبی, فیلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067745,
author = {عباس پورمنجزی, سمیرا and عدالتیان دوم, محمدرضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and کوچکی, آرش},
title = {اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {14},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-4161},
pages = {657--670},
numpages = {13},
keywords = {اسانس بنه، پروتئین آب پنیر، اثر ضدمیکروبی، فیلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم
%A عباس پورمنجزی, سمیرا
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A کوچکی, آرش
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2018

[Download]