سومین همایش ملی رئولوژی , 2018-07-03

عنوان : ( تأثیر نانوکریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر رئولوژی و اندازه ذره سامانه امولسیونی روغن در آب مدل )

نویسندگان: فاطمه جاویدی , سیدمحمدعلی رضوی , اسعد محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، از محلول 12 درصد نانوکریستال نشاسته ذرت به منظور جایگزینی 25، 50 و 75 درصد از چربی امولسیون روغن در آب (80 درصد چربی) استفاده شد. افزایش سطح جایگزینی چربی باعث افزایش مقدار مدول الاستیک در ناحیه خطی، تنش تسلیم و کاهش مقدار تانژانت اتلاف نمونه ها گردید. بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک امولسیون ها نشان داد در نمونه با 25 درصد جایگزینی چربی، مقدار مدول الاستیک در فرکانس 1 هرتز نسبت به امولسیون پرچرب بیشتر بود و افزایش میزان جایگزینی چربی بر مقدار این پارامتر رئولوژیکی افزود. آنالیز اندازه ذره نمونه ها بیانگر این مطلب بود که با افزایش سطح کاهش چربی، اندازه ذره کاهش یافت. همچنین، پس از 4 هفته نگهداری در یخچال، پدیده خامه ای شدن در هیچ یک از نمونه ها دیده نشد. بنابراین قابلیت نانوکریستال نشاسته ذرت در تقویت ساختمان و پایدارسازی امولسیون های با چربی کاهش یافته به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

, امولسیون, پایداری, جایگزین چربی, رئولوژی, نانو کریستال نشاسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069361,
author = {جاویدی, فاطمه and رضوی, سیدمحمدعلی and اسعد محمد امینی},
title = {تأثیر نانوکریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر رئولوژی و اندازه ذره سامانه امولسیونی روغن در آب مدل},
booktitle = {سومین همایش ملی رئولوژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امولسیون، پایداری، جایگزین چربی، رئولوژی، نانو کریستال نشاسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر نانوکریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر رئولوژی و اندازه ذره سامانه امولسیونی روغن در آب مدل
%A جاویدی, فاطمه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A اسعد محمد امینی
%J سومین همایش ملی رئولوژی
%D 2018

[Download]