اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا , 2018-05-03

عنوان : ( مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک )

نویسندگان: فاطمه برمک , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , رضا حاجی محمدی فریمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده :گاما آمینو بوتیریک اسید )گابا( یک اسید آمینه ی چهارکربنی غیر پروتئینی است که به طور گسترده ای در گیاهان ،حیوانات و میکروارگانیسم ها وجود دارد.گابا دارای چندین عملکرد فیزیولوژیکی خاص و مهم مانند: درمان بی خوابی و افسردگی، بیماریهای خود ایمنی، درمان ناهنجاری های عصبی، کاهش استرس، فشار خون و ... می باشد، همچنین گابا غلظت هورمونهای رشد پلاسما و سرعت سنتز پروتئین در مغز را بهبود می بخشد. بسیاری از میکروارگانیسم ها: قارچ ها، مخمرها و باکتری ها قادر به تولید گابا هستند، که در میان آنها باکتریهای اسید لاکتیک به جهت اینکه دارای فعالیت فیزیولوژیکی خاص هستند، همچنین منابع ایمنی می باشند و به طورگسترده ای در صنایع غذایی استفاده می شوند، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. تولید گابا توسط باکتری های اسید لاکتیک ایمن و سازگار با محیط زیست بوده و همچنین امکان تولید محصولات سلامتی زای تخمیری غنی شده با گابا را فراهم می کند و برخی از این باکتریهای اسید لاکتیک به جهت دارا بودن آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز قادر به تولید گابا می باشند که این آنزیم درون سلولی بوده که در پاسخ به استرس اسیدی دراین نوع باکتریها القا می شود بنابراین گابا دارای این پتانسیل است که به عنوان یک ترکیب سودمند در صنایع غذایی و دارویی به کار رود.

کلمات کلیدی

, گاماآمینوبوتیریک اسید, باکتریهای اسید لاکتیک, آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070171,
author = {برمک, فاطمه and حبیبی نجفی, محمدباقر and عدالتیان دوم, محمدرضا and رضا حاجی محمدی فریمانی},
title = {مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک},
booktitle = {اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا},
year = {2018},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {گاماآمینوبوتیریک اسید، باکتریهای اسید لاکتیک، آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک
%A برمک, فاطمه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A رضا حاجی محمدی فریمانی
%J اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا
%D 2018

[Download]