دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

Title : ( بررسی ماکروفسیل های گیاهی ژوراسیک میانی منطقه کلشانه، بررسی فراوانی نسبی و اندکس مشابهت سورنسون )

Authors: akram mehdizadeh , Fatemeh Vaez Javadi , Ali reza Ashouri , Abbas Ghaderi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سازند هجدک در منطقه کلشانه شامل تناوبی از ماسه سنگ‌های کوارتزآرنایتی- آرکوزی با شیل‌های خاکستری تیره تا سبز، سیلتستون و میان لایه‌های زغال‌سنگ می‌باشد. این سازند دربردارنده ماکروفسیل‌های گیاهی به نسبت خوب حفظ شده‌ای است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از این میان 19 گونه متعلق به 14 جنس از راسته‌های مختلف اکوئی‌ستال‌ها، فیلیکال‌ها، کی‌تونیال‌ها، سیکادال‌ها، بنتیتال‌ها، گینکگوآل‌ها و پاینال‌ها (کنیفرال‌ها) شناسایی شدند. با توجه به حضور گونه‌های شاخص Elatides thomasii ، Coniopteris hymenophylloides و Klukia exilis ، سن آالنین - باژوسین برای این مجموعه فسیلی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات آماری انجام شده نشان می‌دهد راسته‌های فیلیکال‌ها، سیکادال‌ها، پاینال‌ها و اکوئی‌ستال‌ها به ترتیب با فراوانی نسبی 15/51%، 16/28%، 62/8% و 05/8% بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه کلشانه داشته‌اند. جنس‌های Klukia، Nilssonia،Dictyophyllum و Elatides به ترتیب با فراوانی نسبی 31/29%، 29/25%، 35/10% و 05/8% بیشتترین حضور را در این منطقه داشته‌اند. فراوانی نسبی فیلیکال‌ها و سیکادال‌ها حاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این منطقه جغرافیایی بوده است.

Keywords

, ماکروفسیل گیاهی, ژوراسیک میانی, سازند هجدک, کلشانه, طبس, فراوانی نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075899,
author = {Mehdizadeh, Akram and فاطمه واعظ جوادی and Ashouri, Ali Reza and Ghaderi, Abbas},
title = {بررسی ماکروفسیل های گیاهی ژوراسیک میانی منطقه کلشانه، بررسی فراوانی نسبی و اندکس مشابهت سورنسون},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {ماکروفسیل گیاهی، ژوراسیک میانی، سازند هجدک، کلشانه، طبس، فراوانی نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ماکروفسیل های گیاهی ژوراسیک میانی منطقه کلشانه، بررسی فراوانی نسبی و اندکس مشابهت سورنسون
%A Mehdizadeh, Akram
%A فاطمه واعظ جوادی
%A Ashouri, Ali Reza
%A Ghaderi, Abbas
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]