علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (104), سال (2020-10) , صفحات (105-114)

عنوان : ( مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگین )

نویسندگان: هوشنگ کاملان , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدرضا عدالتیان دوم , سیدمحمدعلی رضوی , محمدحسین حدادخداپرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرشیر یا قیماق محصولی سنتی است که در ایران به‌طورمعمول در وعده صبحانه مصرف می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی پروفایل اسیدهای چرب، ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی (بافت، رنگ، pH، اسیدیته، میزان ماده خشک، چربی و پروتئین)و حسی دو نوع قیماق سنتی گیلانوند و دلیران و همچنین مقایسه آن‏ها با خامه سنگین بود. علاوه‌براین، به‌ منظورمطالعه دقیق ترتفاوت‌های بافت و ظاهر این محصولات، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی آن‌ها نیز تهیه گردید. نتایج نشان داد که مقدار چربی و ماده خشک در خامه سنگین بیش از دو نمونه دیگر بود درحالی که از نظر میزان پروتئین، اسیدیته و شاخص b* قیماق گیلانوند دارای بیشترین مقدار بود. بررسی پروفایل اسیدهای چرب مشخص نمود که در بین اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع این سه نمونه به ترتیب پالمتیک اسید و سیس-اولئیک اسید بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود. ارزیابی ریخت‌شناسی نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در نمونه قیماق گیلانوند، ساختار پروتئین در بافت چربی به شکل منسجم، نامنظم و به میزان قابل‌توجه وجود داشت که بر ویژگی‏های بافتی قیماق تأثیر گذاشت. میزان سختی، صمغی بودن و چسبندگی نیز در خامه سنگین بالاتر از دو نمونه دیگر بود. از نظر طعم و پذیرش کلی، ارزیابان بالاترین امتیاز را به قیماق گیلانوند دادند. در پایان می توان گفت با توجه به بالاتر بودن میزان پروتئین و همچنین پذیرش کلی قیماق گیلانوند، این محصول پتانسیل بالایی از نظر بازارپسندی دارا می‌باشد.

کلمات کلیدی

, پروفایل اسیدهای چرب, خامه سنگین, قیماق, ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080928,
author = {کاملان, هوشنگ and مظاهری طهرانی, مصطفی and عدالتیان دوم, محمدرضا and رضوی, سیدمحمدعلی and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگین},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2020},
volume = {17},
number = {104},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {105--114},
numpages = {9},
keywords = {پروفایل اسیدهای چرب، خامه سنگین، قیماق، ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگین
%A کاملان, هوشنگ
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2020

[Download]