اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی , 2021-01-06

عنوان : ( ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان )

نویسندگان: عزت دارابی حسین ابادقاینی , محمد مقدم , محمود شور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف دی‏اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر فعالیت آنتی‏اکسیدانی ریحان رقم کشکنی‏لولو بود. بدین منظور آزمایشی گلدانی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل اتانول در 4 سطح (0، 10، 20 و 30 درصد حجمی)، دی‏اکسیدکربن در 3 سطح (380، 700 و 1050 پی‏پی ام) بودند. برطبق نتایج نشان داده شد که بیشترین فعالیت آنتی‏اکسیدانی (8/93 درصد) و فنل کل (3/5 میلی‏گرم در گرم وزن تر برگ) در تیمار 380 پی پی ام دی‏اکسیدکربن و محلول‏پاشی 30 درصد حجمی اتانول بدست آمد که تفاوتی با سطح 20 درصد آن نداشت و بیشترین فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانی در سطح 20 درصد اتانول مشاهده شد. با توجه به‏نتایج این تحقیق استفاده از سطح 20 درصد حجمی اتانول و دی‏اکسید کربن 380 و 700 پی‏پی ام با توجه به هدف کشت پیشنهاد می‏شود.

کلمات کلیدی

, پلی‏فنل اکسیداز, فعالیت آنتی‏اکسیدانی, گایاکول پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083898,
author = {دارابی حسین ابادقاینی, عزت and مقدم, محمد and شور, محمود},
title = {ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پلی‏فنل اکسیداز، فعالیت آنتی‏اکسیدانی، گایاکول پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان
%A دارابی حسین ابادقاینی, عزت
%A مقدم, محمد
%A شور, محمود
%J اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی
%D 2021

[Download]