سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی , 2021-01-26

Title : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف بیوچار بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار تحت شرایط تنش کادمیوم )

Authors: Fatemeh Kazemi , , Mohammad Moghaddam ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

آلودگی خاک و آب به ویژه آلودگی توسط فلزات سنگین در بسیاری از جوامع شهری امروزی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. روشهای شیمیایی و فیزیکی متداول جهت پالایش فلزات سنگین از خاک‌های آلوده، هزینه بر بوده و تاثیرات مضری بر فیزیک خاک دارد و عموما فعالیت‎های بیولوژیک خاک را مختل می‌کند. امروزه کاربرد بیوچار به عنوان یک روش سالم جهت کنترل آلودگی فلزات سنگین در خاک پیشنهاد شده است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به بررسی اثر بیوچار در چهار سطح (0، 5، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم خاک) و سولفات کادمیم در چهار سطح شامل (0، 20، 40 و 60 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بر کیفیت و کمیت گل همیشه بهار انجام شد. براساس یافته‌های این تحقیق، در شرایط تنش فلز سنگین کادمیم استفاده از بیوچار در خاک می‌تواند نقش بسیار مهمی در تحریک رشد و بهبود عملکرد وزن تر و خشک گیاه، قطر گل و تعداد گل در بوته همیشه بهار داشته باشد، بطوریکه مطابق با نتایج این تحقیق، کاربرد 20 میلی گرم بر کیلوگرم بیوچار در خاک می تواند به عنوان یک راهکار مدیریتی کارآمد، برای کنترل کادمیوم در مناطق آلوده به این فلز سنگین در نظر گرفته شود.

Keywords

, فلز سنگین, همیشه بهار, خاک, بیوچار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084287,
author = {Kazemi, Fatemeh and , and Moghaddam, Mohammad},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف بیوچار بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار تحت شرایط تنش کادمیوم},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی},
year = {2021},
location = {اهواز, IRAN},
keywords = {فلز سنگین، همیشه بهار، خاک، بیوچار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف بیوچار بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار تحت شرایط تنش کادمیوم
%A Kazemi, Fatemeh
%A ,
%A Moghaddam, Mohammad
%J سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی
%D 2021

[Download]