علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (112), سال (2021-6) , صفحات (153-168)

عنوان : ( بهینه یابی شرایط استخراج صمغ ریشه سریش به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه بهینه )

نویسندگان: مهدی صلاحی قراغیلی , سیدمحمدعلی رضوی , محمد صادق امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صمغ­های استخراج‌شده از منابع مختلف دارای خصوصیات عملکردی و رئولوژیکی متفاوتی نسبت به یکدیگر بوده که شرایط استخراج تأثیر بسزایی بر این خواص دارد. از این‌ رو مطالعه روش استخراج منابع جدید صمغ­ها و بهینه یابی آن، با توجه به رفتار­های متفاوت صمغ­ها نسبت به یکدیگر، بیش‌ازپیش اهمیت پیدا کرده است. در این پژوهش، بهینه یابی شرایط استخراج گلوکومانان ریشه سریش به‌عنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اثر دما (80-30 درجه سانتی‌گراد)، نسبت آب به ماده جامد (100-50) و زمان (4-1 ساعت) بر راندمان استخراج، ویسکوزیته ظاهری و حلالیت با روش سطح پاسخ مدلسازی و بهینه یابی شد. نتایج نشان داد مدل درجه دو بهترین مدل برای توصیف داده­ها می­باشد. دمای 79 درجه سانتی‌گراد، نسبت آب به ماده جامد 3/98 به 1 و زمان 3 ساعت و 12 دقیقه بهینه شرایط استخراج به دست آمد. تحت این شرایط، مقدار ویسکوزیته ظاهری 250 میلی پاسکال ثانیه، حلالیت 99/53 درصد و راندمان استخراج 43/72 درصد محاسبه شد. نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان داد که نمونه بهینه بر مبنای وزن خشک دارای کربوهیدرات 52/86 درصد، 22/6 درصد پروتئین، 13/6 درصد رطوبت و 17/4 درصد املاح بودند. نتایج آنالیز منوساکاریدها نیز نشان داد صمغ ریشه سریش با نسبت گلوکز به مانوز 1/1 به 1 از خانواده گلوکومانان ها است.

کلمات کلیدی

استخراج|بهینه‌یابی|روش سطح پاسخ|ریشه سریش|هیدروکلوئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084564,
author = {صلاحی قراغیلی, مهدی and رضوی, سیدمحمدعلی and محمد صادق امیری},
title = {بهینه یابی شرایط استخراج صمغ ریشه سریش به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه بهینه},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2021},
volume = {18},
number = {112},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {153--168},
numpages = {15},
keywords = {استخراج|بهینه‌یابی|روش سطح پاسخ|ریشه سریش|هیدروکلوئید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی شرایط استخراج صمغ ریشه سریش به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه بهینه
%A صلاحی قراغیلی, مهدی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A محمد صادق امیری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2021

[Download]