چهاردهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی , 2023-08-30

Title : ( مروری بر نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تا قرن ۲۱ )

Authors: Abolghasem Bozorgnia , Mohammad Amini ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این سخنرانی مرروری تاریخی از نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تاکنون انجام شده است. علاوه براین کاربرد این نامساویها در نظریه احتمال، مهندسی و یادگیری ماشین بررسی و بیان شده است. همچنین اثبات این نامساویها در فضای بزرگتر و مخصوصا متغیرهای تصادفی وابسته که برخی از این نامساویها توسط نویسنده گان ارایه شده است از نتایج پایانی این سخنرانی بوده است.

Keywords

, نامساویهای نمایی , نامساویهای ماسیمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095852,
author = {Bozorgnia, Abolghasem and Amini, Mohammad},
title = {مروری بر نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تا قرن ۲۱},
booktitle = {چهاردهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی},
year = {2023},
location = {رفسنجان, IRAN},
keywords = {نامساویهای نمایی - نامساویهای ماسیمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تا قرن ۲۱
%A Bozorgnia, Abolghasem
%A Amini, Mohammad
%J چهاردهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
%D 2023

[Download]