علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنير )

نویسندگان: سید علی مرتضوی , وجيهه فدايي نوغاني , غبدالمجيد مسكوكي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200806,
author = {مرتضوی, سید علی and وجيهه فدايي نوغاني and غبدالمجيد مسكوكي},
title = {تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنير},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنير
%A مرتضوی, سید علی
%A وجيهه فدايي نوغاني
%A غبدالمجيد مسكوكي
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]