علوم و صنایع کشاورزی, سال (1999-7)

عنوان : ( بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين )

نویسندگان: فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , افتخارالسادات شجاع الدینی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200813,
author = {شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and شجاع الدینی, افتخارالسادات},
title = {بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1999},
month = {July},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A شجاع الدینی, افتخارالسادات
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1999

[Download]