دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09

عنوان : ( ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , شهرام بيرقي طوسي , منوچهر حامدي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200825,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and مرتضوی, سید علی and شهرام بيرقي طوسي and منوچهر حامدي},
title = {ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي},
booktitle = {دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران},
year = {2001},
keywords = {گوجه فرنگي، واريته گوجه فرنگي، رب گوجه فرنگي، ويژگيهاي كيفي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مرتضوی, سید علی
%A شهرام بيرقي طوسي
%A منوچهر حامدي
%J دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران
%D 2001

[Download]