دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09

عنوان : ( بررسي خاصيت كف زايي پروتئين هاي غذايي و عوامل موثر بر ان )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200829,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسي خاصيت كف زايي پروتئين هاي غذايي و عوامل موثر بر ان},
booktitle = {دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي خاصيت كف زايي پروتئين هاي غذايي و عوامل موثر بر ان
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران
%D 2001

[Download]