علوم آب و خاک, سال (2002-3)

عنوان : ( بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی , شهرام دخاني , رويا ستاري ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201714,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر and شهرام دخاني and رويا ستاري},
title = {بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2002},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A شهرام دخاني
%A رويا ستاري
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2002

[Download]