علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-5)

عنوان : ( بررسي اثر دماهاي مختلف سالم سازي شير بر بهره وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايرا )

نویسندگان: سید علی مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202338,
author = {مرتضوی, سید علی},
title = {بررسي اثر دماهاي مختلف سالم سازي شير بر بهره وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايرا},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر دماهاي مختلف سالم سازي شير بر بهره وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايرا
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]