کتابهای دکتر سید مجید صابری فتحی

فارسی

  1. اندیشه: رساله ای انتقادی در باب تفکر, تصنیف, سال (فروردین ۱۳۹۴)
  2. فیزیک و کاربرد آن در علوم کشاورزی و صنایع غذایی, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۴)
  3. فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۶)
  4. فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۷)
  5. راز جهان کوانتومی, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۸)
  6. واقعیت آموزش در سند <<توسعه پایدار>> 2030؛ فلسفه، تضادها و چالش ها, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۹)
  7. مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی, ترجمه, سال (مرداد ۱۴۰۰)
  8. علیت در فیزیک, تصنیف, سال (مرداد ۱۴۰۰)

انگلیسی

  1. Long-range Interactions, Stochasticity and Fractional Dynamics, تالیف, Year (2011-03-09)