بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مدیریت پسماند


موارد یافت شده: 13

1 - نقش مدیریت پسماند ها و تاثیرآن درحفظ چشم انداز های روستایی (چکیده)
2 - بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (چکیده)
3 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
4 - بنچمارک مدیریت پسماند در سایر کشورهای جهان (چکیده)
5 - افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند (چکیده)
6 - استخراج اکسید آهن از لجن تصفیه آب (چکیده)
7 - نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهش : بخش ساربوک، شهرستان قصر قند) (چکیده)
8 - بررسی چالش ها و تهدیدهای پسماندهای ویژه مشهد با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
9 - مدیریت پسماند های ویژه و ارائه راهکاه های مناسب دفع، مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
10 - تأثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند (چکیده)
11 - رهیافتی نو درمدیریت کسب و کار صنعت بازیافت(در قالب دستورالعمل هایی جهت بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت کشور با پیمانکاران خدمات بازیافتی) (چکیده)
12 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
13 - بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)