بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GARCH


موارد یافت شده: 13

1 - VOLATILITY TRANSMISSION OF BARLEY WORLD PRICE TO THE DOMESTIC MARKET OF IRAN AND THE ROLE OF IRAN MERCANTILE EXCHANGE; AN APPLICATION OF BEKK MODEL (چکیده)
2 - THE EFFECTS OF EXTERNAL UNCERTAINTIES AGAINST MONETARY POLICY UNCERTAINTY ON IRANIAN STOCK RETURN VOLATILITY USING GARCH-MIDAS APPROACH (چکیده)
3 - بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) (چکیده)
4 - تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) (چکیده)
5 - Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC (چکیده)
6 - The Impact of Exchange Rate Volatility on Trade Balance of Iran (چکیده)
7 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
8 - بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
9 - اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) (چکیده)
10 - بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
11 - Wavelet density estimation and statistical evidences role for a GARCH model in the weighted distribution (چکیده)
12 - رابطه بین سطح قیمت محصولات کشاورزی و نااطمینانی تورمی در ایران: 1350-1383 (چکیده)
13 - Compartion of ANFIS, ANN, GARCH and ARIMA Techniques to Exchange Rate Forecasting (چکیده)