بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GPS


موارد یافت شده: 12

1 - تعیین پراکنش گونههای غالب علفهای هرز در مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
2 - Modeling the ionospheric gradient by using VSS base functions and GPS data over Iran (چکیده)
3 - موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته (چکیده)
4 - بررسی اثر شرایط عملیاتی بر واکنش نیتریفیکاسیون در فرآیند IFAS (چکیده)
5 - شبیه سازی تصفیه خانه ی پساب صنایع لبنی در محیط نرم افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
6 - بهینه سازی واحد لجن فعال تصفیه خانه ی صنایع لبنی در محیط نرم افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
7 - بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS (چکیده)
8 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
9 - بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران (چکیده)
10 - تعیین میزان قفل شدگی در گسل های لرزه زا با استفاده از داده های مشاهداتی GPS (چکیده)
11 - امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران (چکیده)
12 - An extension of lower crust in central Kyushu, Japan, inferred from GPS derived velocity field- An Implication of Beppu-Shimaba ra graben structure (بازشدگی در پوسته تحتانی کیوشو-زاپن) (چکیده)