بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سیکلون


موارد یافت شده: 11

1 - شبیه سازی و بررسی نحوه جدایش ذرات در سیکلون های واسطه سنگین (چکیده)
2 - بررسی پارامترهای مختلف بر روی انتقال حرارت در سیکلون های دوفازی جامد- گاز کارخانه سیمان (چکیده)
3 - شبیه سازی سیکلون 5 پیش گرمکن کارخانه ی 3600 تنی سیمان بجنورد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (چکیده)
4 - افزایش راندمان هیدروسیکلونهای تصفیه کنندة آب شهر مشهد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
5 - شبیهسازی و بررسی تأثیر دو دهانة ورودی و تغییرات دبی بر عملکرد هیدروسیکلون با استفاده از CFD (چکیده)
6 - شبیه سازی و افزایش راندمان هیدروسیکلون های تصفیه کنندة آب شرب (چکیده)
7 - بررسی عددی مدل های مختلف توربولنسی و اثرات آنها بر جدایش ذرات در سیکلون (چکیده)
8 - شبیه سازی سنتز پودر نانو گوگرد از طریق حل عددی مدل موازنه جمعیت به روش DQMOM (چکیده)
9 - بررسی عددی اثرات دبی ورودی و قطر بدنه سیکلون بر جدایش ذرات در جداکننده های سیکلونی (چکیده)
10 - مدلسازی تولید و دانه بندی ذرات نانو سیلیس به روش چگالش گاز در سیکلون (چکیده)
11 - طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (چکیده)