بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گازهای گلخانه‌ای


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
2 - پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر (چکیده)
3 - امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز (چکیده)
4 - برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران (چکیده)
5 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران (چکیده)
6 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
7 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
8 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
9 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت (چکیده)