بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گرافیت زایی


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی گرافیت زایی در فولاد مافوق کربنیD3 به منظور بهبود خواص مکانیکی (چکیده)
2 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتویید CK100 (چکیده)
3 - بررسی تاثیر نوع قالب ریخته گری و دمای انحلال بر روی ریزساختار و سختی چدن نشکن پر آلومینیوم (چکیده)
4 - بهینه سازی میزان گرافیت زایی و کاربید زایی چدن های غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
5 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتوئید تجاری CK100 (چکیده)
6 - بررسی تحولات ترمودینامیکی فرآیند گرافیت زایی فولاد های هایپر یوتکتوئید (چکیده)
7 - افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی درسرعت های سرد کردن بالا (چکیده)
8 - تاثیر درجه حرارت آنیل کردن بر گرافیت زایی فولادCK45 (چکیده)
9 - تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر تشکیل فاز گرافیت در فولاد آلیاژی پرکربن (چکیده)