بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: African Journal of Microbiology Research


موارد یافت شده: 12

1 - Alteration of gut microflora through citric acid treated drinking water in preslaughter male broilers (چکیده)
2 - Age-dependent response to CpG oligodeoxynucleotides against organ invasion of Salmonella enteritidis in broiler chickens (چکیده)
3 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
4 - Evaluation and comparison of SYBR Green I Real-Time PCR and TaqMan Real-Time PCR methods for quantitative assay of Listeria monocytogenes in nutrient broth and milk (چکیده)
5 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
6 - Detection of Clostridium tetani by fluorescent amplification based specific hybridization (چکیده)
7 - Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture (چکیده)
8 - Fungitoxicity of Zataria multiflora essential oil against various Malassezia species isolated from cats and dogs with Malassezia dermatitis (چکیده)
9 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
10 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)
11 - Prevalence of Leptospira hardjo antibody in bulk tank milk in some dairy herds in Mashhad suburb (چکیده)
12 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)