بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Carbohydrate Polymers


موارد یافت شده: 15

1 - Removal of Cu2+, Cd2+ and Ni2+ ions from aqueous solution using a novel chitosan/polyvinyl alcohol adsorptive membrane (چکیده)
2 - Novel nanobiocomposite hydrogels based on sage seed gum-laponite: Physico-chemical and rheological characterization (چکیده)
3 - Biodegradable blend membranes of poly (butylenesuccinate)/cellulose acetate/dextran: Preparation, characterization and performance (چکیده)
4 - Fabrication of basil seed gum nanoparticles as a novel oral delivery system of glutathione (چکیده)
5 - Alyssum homolocarpum seed gum-polyvinyl alcohol biodegradable composite film: Physicochemical, mechanical, thermal and barrier properties (چکیده)
6 - Plantago major Seed Mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
7 - Protein-free cress seed (Lepidium sativum) gum: Physicochemical characterization and rheological properties (چکیده)
8 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part II—Emulsifying and foaming characterization (چکیده)
9 - Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles (چکیده)
10 - Purification of cress seed (Lepidium sativum) gum: Physicochemical characterization and functional properties (چکیده)
11 - Preparation and characterization of tragacanth–locust bean gumedible blend films (چکیده)
12 - Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch (چکیده)
13 - Fractionation of Eremurus spectabilis fructans by ethanol: Box–Behnken design and principal component analysis (چکیده)
14 - Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate tomake a biodegradable film (چکیده)
15 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)