بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: IEEE Transactions on Power Electronics


موارد یافت شده: 14

1 - Buck-Boost Common Ground Bridgeless PFC (CGBPFC) Rectifiers with Positive/Negative Output (چکیده)
2 - Online MTPTA and MTPIA Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives (چکیده)
3 - Optimal Reference Frame Angle Approach for Air-Gap Flux Minimization in Dual Stator Winding Induction Machines (چکیده)
4 - Real-Time Maximum Torque per Ampere Control of Brushless DC Motor Drive With Minimum Torque Ripple (چکیده)
5 - Deviation Model-Based Control of Synchronous Reluctance Motor Drives With Reduced Parameter Dependency (چکیده)
6 - Modulation Techniques for Common-Mode Voltage Reduction in the Z-Source Ultra Sparse Matrix Converters (چکیده)
7 - Direct single phase AC-AC converters based on series impedance networks (چکیده)
8 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
9 - Hybrid Control of DC–DC Series Resonant Converters: The Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
10 - dq-Frame Cascaded Delayed Signal Cancellation Based PLL: Analysis, Design, and Comparison With Moving Average Filter Based PLL (چکیده)
11 - Moving Average Filter Based Phase-Locked Loops: Overview and Design Guidelines (چکیده)
12 - Advantages and Challenges of a Type-3 PLL (چکیده)
13 - Design-Oriented Study of Advanced Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loops (چکیده)
14 - Design and Tuning of a Modified Power-Based PLL for Single-Phase Grid-Connected Power Conditioning Systems (چکیده)