بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ایمان کاردان


موارد یافت شده: 19

1 - Modeling of shape memory alloy springs using a recurrent neural network (چکیده)
2 - Stick-slip conditions in the general motion of a planar rigid body (چکیده)
3 - Real-time velocity scaling and obstacle avoidance for industrial robots using fuzzy dynamic movement primitives and virtual impedances (چکیده)
4 - A homogeneous payload specific performance index for robot manipulators based on the kinetic energy (چکیده)
5 - An Assistive Strategy for Compliantly Actuated Exoskeletons Using Non-Linear Model Predictive Control Method (چکیده)
6 - Statistically optimized FOPID for output force control of SEAs (چکیده)
7 - Assistive control of a compliantly actuated single axis stage (چکیده)
8 - System identification of a linear series elastic actuator using a recursive taguchi-based algorithm (چکیده)
9 - افزایش چالاکی با استفاده از یک الگوریتم کنترلی یاری‌گر برای ربات‌های اسکلت خارجی (چکیده)
10 - Output feedback assistive control of single-DOF SEA powered exoskeletons (چکیده)
11 - Robust output feedback assistive control of a compliantly actuated knee exoskeleton (چکیده)
12 - Interval-valued fuzzy derivatives and solution to interval-valued fuzzy differential equations (چکیده)
13 - Assistive Control of a Compliantly Actuated Single Axis Stage (چکیده)
14 - System identification of a linear series elastic actuator using a recursive taguchi-based algorithm (چکیده)
15 - روشی جدید برای نگاشت ماتریس ‏های سفتی، میرایی و جرم بین فضای مفصل و کارتزین برای جابجایی‏ های بزرگ در کنترل امپدانس (چکیده)
16 - یک روش ترکیبی جدید برای مدل‌سازی سینماتیک مستقیم روبات‌های موازی (چکیده)
17 - Quasi type 2 fuzzy differential equations (چکیده)
18 - An improved hybrid method for forward kinematic analysis of parallel robots (چکیده)
19 - Low Speed Control of AC Servo Motors in No-Load Condition (چکیده)