بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سهراب بوذرپور


موارد یافت شده: 9

1 - سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی (چکیده)
2 - Glial cell derived neurotrophic factor induces spermatogonial stemcell marker genes in chicken mesenchymal stem cells (چکیده)
3 - Investigation of the Molecular Signature and Spermatogenesis Potential of Newborn Chicken Spermatogonial Stem Cells in vitro (چکیده)
4 - The molecular signature and spermatogenesis potential of newborn chicken spermatogonial stem cells in vitro (چکیده)
5 - Construction and Quantitative Evaluation of a Dual Specific Promoter System for Monitoring the Expression Status of Stra8 and c-kit Genes (چکیده)
6 - بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (چکیده)
7 - A simple method for isolation, culture, and in vitro maintenance of chicken spermatogonial stem cells (چکیده)
8 - Mechanisms of hepatitis B virus-induced hepatocellular carcinoma (چکیده)
9 - جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها (چکیده)