بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدعلی حسینی


موارد یافت شده: 14

1 - مخلوق اول در روایات و دو مواجهه ی متفاوت (چکیده)
2 - Pillars, proofs and requirements of the Quran-Sufficiency Theory, along with its criticism (چکیده)
3 - The behavior of tillage tools with acute and obtuse lift angles (چکیده)
4 - Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids (چکیده)
5 - اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
6 - بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز (چکیده)
7 - ملاحظات لرزه خیری و انتخاب زلرله طرح در ایمنی و پایداری سد نهرین طبس (چکیده)
8 - رذایل اخلاقی و نسبت آن با ذات آدمی (چکیده)
9 - تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر (چکیده)
10 - محاسبه ثابتهای برشی آلومینیوم 7075 جهت محاسبه نیرو های برشی در عملیات (چکیده)
11 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اتوماتیک ابعاد قطعات صنعتی به کمک ترکیب روشهای پردازش تصویر و الگوریتمهای CAD (چکیده)
12 - Dimensional and Geometrical Tolerance Analysis of Kinematic Assemblies (چکیده)
13 - محاسبه نیروهای برشی برای ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش دوم: تخمین نیروهای برشی (چکیده)
14 - محاسبه نیروهای برشی ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش اول: تعریف هندسی لبه برنده توسط منحنی های B-spline (چکیده)