بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مریم حسن زاده اول


موارد یافت شده: 8

1 - شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانی (چکیده)
2 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
3 - Factors influencing functional response, handling time and searching efficiency of Anthocoris minki Dohrn (Hem.: Anthocoridae) as predator of Psyllopsis repens Loginova (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
4 - اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور (چکیده)
5 - واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
6 - Prey preference and prey switching in Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) (چکیده)
7 - فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد (چکیده)
8 - Species of the flower bugs genus Anthocoris Fallen, 1814 from Mashhad region, North–East of Iran (Heteroptera: Anthocoridae) (چکیده)