بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behnam Sadighian


موارد یافت شده: 7

1 - Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia and High Levels of Water with Additional of Enzyme on Parameters of in vitro Gas Production and Fermentation Properties (چکیده)
2 - EFFECTS OF AMMONIATED SUGAR BEET PULP BY DIFFERENT LEVELS OF AMMONIA AND HIGH LEVELS OF WATER WITH ADDITIONAL OF ENZYME ON PARAMETERS OF IN VITRO GAS PRODUCTION (چکیده)
3 - EFFECTS OF AMMONIATED SUGAR BEET PULP BY DIFFERENT LEVELS OF AMMONIA AND HIGH LEVELS OF WATER WITH ADDITIONAL OF ENZYME ON PARAMETERS OF IN VITRO GAS PRODUCTION (چکیده)
4 - Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by High Level of Ammoniawith Addition Enzyme and Water on Parameters of in vitro Gas Production (چکیده)
5 - تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
6 - تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
7 - Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia and Added Enzyme on Parameters of In Vitro Gas Production (چکیده)