بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elyas Asadi


موارد یافت شده: 11

1 - Machine learning-based compressive strength modelling of concrete incorporating waste marble powder (چکیده)
2 - Production of Environmentally Friendly Concrete Incorporating Bauxite Residue and Silica Fume (چکیده)
3 - Mechanical and Durability Properties of Mortars Incorporating Red Mud, Ground Granulated Blast Furnace Slag, and Electric Arc Furnace Dust (چکیده)
4 - Effect of red mud (bauxite residue) as cement replacement on the properties of self-compacting concrete incorporating various fillers (چکیده)
5 - Self-compacting architectural concrete production using red mud (چکیده)
6 - تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن (چکیده)
7 - Mechanical, environmental and economic performance of structural concrete containing silica fume and marble industry waste powder (چکیده)
8 - Durability performance of structural concrete containing silica fume and marble industry waste powder (چکیده)
9 - ویژگی‌ها و معایب استفاده از ضایعات سنگ گرانیت برای تولید بتن در جهت توسعه پایدار (چکیده)
10 - تاثیر استفاده از ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
11 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان (چکیده)