بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Emad Kazemzadeh


موارد یافت شده: 12

1 - Exploring necessary and sufficient conditions for carbon emission intensity: a comparative analysis (چکیده)
2 - Assessing influential factors for ecological footprints: A complex solution approach (چکیده)
3 - Heterogeneous effects of energy consumption structure on ecological footprint (چکیده)
4 - Factors driving CO2 emissions: the role of energy transition and brain drain (چکیده)
5 - The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study (چکیده)
6 - Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil (چکیده)
7 - Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States (چکیده)
8 - The effect of economic complexity, fertility rate, and information and communication technology on ecological footprint in the emerging economies: a two-step stirpat model and panel quantile regression (چکیده)
9 - تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن (چکیده)
10 - Globalization, renewable energy consumption, and agricultural production impacts on ecological footprint in emerging countries: using quantile regression approach (چکیده)
11 - رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل (چکیده)
12 - پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس) (چکیده)