بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fahimeh Shahabipour


موارد یافت شده: 11

1 - Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats (چکیده)
2 - Mesenchymal stem cells can survive on the extracellular matrix derived decellularized bovine articular cartilage scaffold (چکیده)
3 - Scaffolds derived from cancellous bovine bone support mesenchymal stem cells maintenance and growth (چکیده)
4 - Bovine Articular Cartilage Decellularized Matrix as a Scaffold for Use in Cartilage Tissue Engineering (چکیده)
5 - Preparation of extracellular matrix-derived decellularized cartilage scaffold (چکیده)
6 - مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro (چکیده)
7 - The experimental study of preparing extracellular matrix (ECM) derived and their application on tissue engineering research and stem cells biology (چکیده)
8 - تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت (چکیده)
9 - تاریخ علم زیست شناسی در تمدن اسلامی (چکیده)
10 - Investigating the behavior of blastema tissue with acellular cancellous bovine bone (چکیده)
11 - PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING (چکیده)