بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh Naseri


موارد یافت شده: 14

1 - Hybrid Fuzzy-Based Modeling of Shear Strength Parameters of Rocks Using Petrographic Properties (چکیده)
2 - The relationship between regenerative nanomedicine and artificial intelligence (چکیده)
3 - The effect of cartilage and bacteria-derived glycoproteins as a biological dressing on wound healing (چکیده)
4 - میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولی (چکیده)
5 - نقش میانجی گرایانه بی‌انگیزگی در رابطه باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (چکیده)
6 - In vitro histological investigation of interactions between rat decellularized large intestine scaffold and human adipose derived mesenchymal stem cells (چکیده)
7 - Use of an in vitro model in tissue engineering to study wound repair and differentiation of blastema tissue from rabbit pinna (چکیده)
8 - The Relationship Between Self-Efficacy Beliefs, Locus of control and Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Advance Learners (چکیده)
9 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
10 - The experimental study of preparing extracellular matrix (ECM) derived and their application on tissue engineering research and stem cells biology (چکیده)
11 - مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون (چکیده)
12 - Experimental Study of the Tendon Healing and Remodeling After Local Injection of Bone Marrow Myeloid Tissue in Rabbit (چکیده)
13 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
14 - Reproductive Cycle of the Sea Urchin Echinometra mathaei. (Echinodermatidea: Echinoidea) in Bostaneh, Persian Gulf, Iran (چکیده)