بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Dalir


موارد یافت شده: 13

1 - Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm for Modeling and Optimization of Welding Process (چکیده)
2 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS BY FREQUENCY DOMAIN HYBRID MODELLING * (چکیده)
3 - Frequency Response of Longitudinal Vibration Using Distributed-Lumped Modelling Technique (چکیده)
4 - EFFECTS OF AXIAL LOAD ON WAVE PROPAGATION IN DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES USED AS A FLEXIBLE TIP IN AFM * , (چکیده)
5 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
6 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
7 - TIMOSHENKO FREQUENCY ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES USING AS FIBERS IN COMPOSITE MATERIALS (چکیده)
8 - تحلیل فرکانسی میل گاردان اصلاح شده خودروی پژو RD (چکیده)
9 - یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling) (چکیده)
10 - مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) (چکیده)
11 - آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ (چکیده)
12 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
13 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)