بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Zahedi


موارد یافت شده: 15

1 - Equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells: optimization of cell density in primary culture (چکیده)
2 - Stemness Signature of Equine Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
3 - Performance Analysis of PSO and GA Algorithms in Order to Classifying EEG Data (چکیده)
4 - Growth Rate of Equine Marrow- Derived Versus Fat- derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
5 - Cartilage-specific gene expression in equine mesenchymal stem cells in response to supplemented medium with growth factors (چکیده)
6 - Different pattern of SOX2 expression as an embryonic marker in equine adipose and marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
7 - Isolation and characterization of horse bone marrow mesenchymal stem cells for treatment of joint injuries: an animal model for human studies (چکیده)
8 - The effects of cell density in primary culture on isolation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
9 - تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب به منظور استفاده در درمان بیماری های اندام حرکتی (چکیده)
10 - آزمون قابلیت تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
11 - تأثیر تراکم کشت اولیــه سلول‌های تک‌هسته‌ای جدا شده از مغزاستخـــوان بر جــداسازی سلول‌های بنیادی اســب (چکیده)
12 - جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب از مغز استخوان به منظور درمان بیماری های خاص (چکیده)
13 - Expression of functional leptin receptor (OB-Rb) mRNA in the sheep tissues (چکیده)
14 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
15 - بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند (چکیده)