بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza moradi


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان (چکیده)
2 - بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان (چکیده)
3 - مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF (چکیده)
4 - PDMS coating of used TFC-RO membranes for O2/N2 and CO2/N2 gas separation applications (چکیده)
5 - Bioactive and ACE binding properties of three synthetic peptides assessed by various spectroscopy techniques (چکیده)
6 - Using PDMS coated TFC-RO membranes for CO2/N2 gas separation: Experimental study, modeling and optimization (چکیده)
7 - Size Controlling of L1 0 -FePt Nanoparticles During High Temperature Annealing on the Surface of Carbon Nanotubes (چکیده)
8 - بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود (چکیده)
9 - تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر (چکیده)
10 - A New Strategy for the Synthesis of Size-controlled L1 0 FePt Nanoparticles on Nanotube Substrate (چکیده)
11 - Climate change impacts on stream flow and sediment yield in the North of Iran (چکیده)
12 - Drilling rate prediction using an innovative soft computing approach (چکیده)