بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Yasaman Rafighdoust


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی رخساره ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایلام) (چکیده)
2 - مطالعه ایزوتوپ های پایدار 18O و D در چشمه های منطقه تنگ بیجار- غرب استان ایلام (چکیده)
3 - Using inverse modeling and hierarchical cluster analysis for hydrochemical characterization of springs and Talkhab River in Tang-Bijar oilfield, Iran (چکیده)
4 - Isotopic analysis, hydrogeochemistry and geothermometry of Tang-Bijar oilfield springs, Zagros region, Iran (چکیده)
5 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
6 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
7 - GEOCHEMICAL FACTORS CONTROLLING THE CHEMISTRY OF TALKHAB WATERSHED: USING PHREEQC AND HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS (چکیده)
8 - سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیتهای ژوراسیک سازند مزدوران در بخش مرکزی کپه داغ، شمال شرق چناران (چکیده)
9 - شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار (چکیده)
10 - ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام (چکیده)
11 - The comparison of geochemical data of carbonate rocks of Mozduran Formation at central and eastern parts of the Kopet-Dagh Basin (چکیده)