بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: farzad tashtarian


موارد یافت شده: 11

1 - Overload Control in SIP Networks: A Heuristic Approach Based on Mathematical Optimization (چکیده)
2 - A Load-Balanced Call Admission Controller for IMS Cloud Computing (چکیده)
3 - Overload Mitigation Mechanism for VoIP Networks: A Transport Layer Approach Based on Resource Management (چکیده)
4 - تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد (چکیده)
5 - ODT: Optimal deadline-based trajectory for mobile sinks in WSN: A decision tree and dynamic programming approach (چکیده)
6 - On Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks in Event-driven Applications with Mobile Sinks (چکیده)
7 - An energy-efficient deadline-based data gathering algorithm in hierarchical WSN with mobile sink (چکیده)
8 - Energy efficient data gathering algorithm in hierarchical wireless sensor networks with mobile sink (چکیده)
9 - ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
10 - ارائه یک الگوریتم کشف WormHole کارا مبتنی بر آنتن های جهت دار در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
11 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)