بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تزویج


موارد یافت شده: 10

1 - اینورتر تکفاز نه سطحی و یازده سطحی با سلف های تزویج شده (چکیده)
2 - مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه (چکیده)
3 - اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده (چکیده)
4 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
5 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1-4 GHz (چکیده)
6 - طراحی فیلتر دو مودی با موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) با برش مربعی (چکیده)
7 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمت گرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
8 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1GHz-4GHz (چکیده)
9 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
10 - طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم (چکیده)