هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم )

نویسندگان: شبنم اسدی نژاد , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم

کلمات کلیدی

بستنی و هیدروکلوئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007315,
author = {اسدی نژاد, شبنم and حبیبی نجفی, محمدباقر and رضوی, سیدمحمدعلی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بستنی و هیدروکلوئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم
%A اسدی نژاد, شبنم
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]