هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR )

نویسندگان: حمیدرضا کردجزی , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR

کلمات کلیدی

تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015279,
author = {کردجزی, حمیدرضا and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR
%A کردجزی, حمیدرضا
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]