دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07

عنوان : ( فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد )

نویسندگان: فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد

کلمات کلیدی

فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز –
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019457,
author = {عمیدی فضلی, فرید and شهیدی, فخری and قدوسی, حمیدبهادر},
title = {فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد},
booktitle = {دومین همایش بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد
%A عمیدی فضلی, فرید
%A شهیدی, فخری
%A قدوسی, حمیدبهادر
%J دومین همایش بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]