همایش بیماریهای مشترک انسان و حیوان , 2012-03-07

Title : ( 41Prior knowledge of toxoplasmosis among Iranian university students )

Authors: amin ahmadi , mansour ebrahimi , , Mohammad Azizzadeh , vali abedi , Saeed Yaghfoori ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

as presented in the attached file

Keywords

, Knoeledge, Toxoplasmosis, Iranian students
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031081,
author = {Ahmadi, Amin and Ebrahimi, Mansour and , and Azizzadeh, Mohammad and Abedi, Vali and Yaghfoori, Saeed},
title = {41Prior knowledge of toxoplasmosis among Iranian university students},
booktitle = {همایش بیماریهای مشترک انسان و حیوان},
year = {2012},
location = {بجنورد, IRAN},
keywords = {Knoeledge; Toxoplasmosis; Iranian students},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T 41Prior knowledge of toxoplasmosis among Iranian university students
%A Ahmadi, Amin
%A Ebrahimi, Mansour
%A ,
%A Azizzadeh, Mohammad
%A Abedi, Vali
%A Yaghfoori, Saeed
%J همایش بیماریهای مشترک انسان و حیوان
%D 2012

[Download]