علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2002-3)

عنوان : ( بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالري )

نویسندگان: حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201483,
author = {قدوسی, حمیدبهادر and مرتضوی, سید علی},
title = {بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالري},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالري
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2002

[Download]