علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-3)

عنوان : ( بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم )

نویسندگان: حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201995,
author = {قدوسی, حمیدبهادر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]